NAŠA MALA KNJIŽNICA

V ta projekt se bodo vključili 4. razredi OŠ Antona Ukmarja. Namenjen je dviganju bralne pismenosti, spodbujanju veselja do branja in spoznavanju drugih kultur. Z njim se bodo popestrile ure slovenskega jezika in likovnega pouka. Otroci bodo dobili »ustvarjalnike« z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto pa bodo ustvarjalnost in branje dodatno spodbujale zanimive aktivnosti in nagradne naloge, kot npr. izdelovanje literarnega junaka/junakinje, pisma presenečenja, knjižne razglednice, bralni vlakec, virtualni obisk avtorjev in ilustratorjev ipd.

OB MORJU SMO DOMA

V šolskem letu 2021/22 smo pod okriljem Mestne občine Koper začeli z izvajanjem pilotskega projekta »Ob morju smo doma«. Namen projekta je združevanje različnih dejavnosti, poklicev in interesnih združenj v naši okolici s ciljem izobraževanja otrok v osnovnih šolah.

Potreba po tovrstnem projektu se pojavlja že vrsto let. Uspešna sodelovanja šol z različnimi podjetji, društvi in drugimi organizacijami smo želeli postaviti pod isto streho in s tem še poglobiti ozaveščenost učencev o pomenu pripadnosti lokalni skupnosti ter razsežnosti dejavnosti, ki v našem okolju potekajo.

Idejna zasnova je s podporo Mestne občine Koper pridobila konkretno obliko, ki je zasnovana kot pilotska izvedba z možnostjo vsebinske razširitve in aplikacije na druge šole. V naslednjih letih pričakujemo večje število zunanjih partnerjev in šol Mestne občine Koper.

V letošnji prvi izvedbi smo v kratkem času pridobili sodelovanje desetih zunanjih partnerjev, ki so svoje dejavnosti in predstavitve za učence, šestošolce, izvajali brezplačno.

Vsebinsko smo zajeli široko področje ekologije, pristaniške dejavnosti, športa v in na vodi, ribolova, opazovanja delfinov, čiščenja obale in drugih zanimivih dejavnosti, ki bodo otrokom pomagale ozavestiti, da smo OB MORJU DOMA.

ODPRAVLJANJE POSLEDIC COVIDA

Vsled prekomerne uporabe digitalnih naprav v šolskem procesu (poleg prostočasne) v preteklih dveh šolskih letih, smo se na naši šoli odločili, da ponudimo učenkam in učencem naše šole aktivnosti in dejavnosti, ki ne uporabljajo digitalnih naprav. Vodilo je bilo, da se opravljajo na prostem, torej na svežem zraku. Ker imamo šolski sadovnjak in v njem tudi čebelnjak smo predvideli skrb za njegovo urejenost ter popestritev njegove okolice z zasajanjem gredic medovitih rastlin.

Prav tako imamo v načrtu izdelavo mize in klopi, ki bodo namenjene za učne ure na prostem. Uredili bomo tudi povezovalne poti med gredicami in informativne table za posamezne gredice. Na platoju pred veliko telovadnico bomo »narisali« veliko šahovnico, ki bo služila igranju »velešaha« (velike šahovske figure), ki jih bodo prav tako izdelali učenke in učenci iz recikliranih materialov. Podobe figur bodo »plod« njihove domišljije in kreativnosti.

To pa so samo »ogrevalni« zametki širše dejavnosti, ki jo želimo ponuditi našim učenkam in učencem, da bodo pridobljeno teoretično znanje iz vseh možnih predmetov »pretopili« v praktične in uporabne (vidne) stvari na katere bodo lahko še dolgo ponosni, saj jih bodo ustvarili (naredili) z lastnimi rokami. Vsekakor pa bodo vse te aktivnosti in dejavnosti »blagodejno« delovale na njihov razvoj na poti v odraslost.

s

ODTIS PRIHODNOSTI

Nadaljuje se projekt, ki so ga izglasovali občanke in občani v okviru participativnega proračuna 2020.

Z mislijo na prihodnost bomo sadili drevesa, ki ozelenijo šolski prostor in  tudi v vročih poletnih dneh nudijo senco.

PEŠ BUS

 • Otroci so s tem vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v šolo vozijo.
 • Pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih.
 • Otroci bolje spoznajo bližnjo okolico, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu.
 • Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad vzgajamo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom.
 • Pešbus razbremeni starše, ki tako otroke v šolo pospremijo samo ob določenih dnevih, ne pa vsak dan, s čimer se močno zmanjša število voženj z avtomobilom.

MATEMATIČNA PISMENOST

Tudi pri matematiki so bralne veščine še kako pomembne, posebno, ko gre za besedilne naloge, ki učencem nemalokrat povzročajo velike težave. Posledično občutijo stisko in strah pred matematiko.

Z nekoliko drugačnim pristopom bi poskušali prikazati svet števil v nekoliko drugačni luči.

Cilji in prednostne naloge: 

 • krepitev branja z razumevanjem (nadgraditi razumevanje in vrednotenje besedil) in računanja
 • razvijanje podjetnosti
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, matematičnem področju
 • razvijanje samoučinkovitosti
 • spodbuditi razmišljanje, povezovanje
 • iz besedila razbrati bistvo
 • krepiti samostojnost
 • večja frekvenca aktivnega sodelovanja posameznega učenca (delo v manjših skupinah)
 • omogočanje lažjega pristopanja, izvajanja reševanja nalog
 • dopolnjevanje osnovnega znanja in splošne poučenosti
 • posredno izboljšati dosežke pri NPZ in mednarodnih raziskavah (PIRLS, PISA)
Dostopnost