Tudi pri matematiki so bralne veščine še kako pomembne, posebno, ko gre za besedilne naloge, ki učencem nemalokrat povzročajo velike težave. Posledično občutijo stisko in strah pred matematiko.

Z nekoliko drugačnim pristopom bi poskušali prikazati svet števil v nekoliko drugačni luči.

Cilji in prednostne naloge: 

 • krepitev branja z razumevanjem (nadgraditi razumevanje in vrednotenje besedil) in računanja
 • razvijanje podjetnosti
 • razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, matematičnem področju
 • razvijanje samoučinkovitosti
 • spodbuditi razmišljanje, povezovanje
 • iz besedila razbrati bistvo
 • krepiti samostojnost
 • večja frekvenca aktivnega sodelovanja posameznega učenca (delo v manjših skupinah)
 • omogočanje lažjega pristopanja, izvajanja reševanja nalog
 • dopolnjevanje osnovnega znanja in splošne poučenosti
 • posredno izboljšati dosežke pri NPZ in mednarodnih raziskavah (PIRLS, PISA)
Dostopnost