V ta projekt se bodo vključili 4. razredi OŠ Antona Ukmarja. Namenjen je dviganju bralne pismenosti, spodbujanju veselja do branja in spoznavanju drugih kultur. Z njim se bodo popestrile ure slovenskega jezika in likovnega pouka. Otroci bodo dobili »ustvarjalnike« z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto pa bodo ustvarjalnost in branje dodatno spodbujale zanimive aktivnosti in nagradne naloge, kot npr. izdelovanje literarnega junaka/junakinje, pisma presenečenja, knjižne razglednice, bralni vlakec, virtualni obisk avtorjev in ilustratorjev ipd.

Dostopnost