1. ŠOLSKI DAN

Spoštovani,

konec počitnic je pred vrati in večina učencev in staršev se že pripravlja na novo šolsko leto. Verjamem, da ste si med počitnicami nabrali dovolj moči za uspešno delo v šolskih klopeh. Med brezskrbnimi počitnicami, ki jih je pestila suša in vročina so delavci šole pripravljali vse potrebno za prelomni datum 1. september in dneve, ki mu bodo sledili. Tehnična in vzdrževalna dela se bližajo koncu, letni učni programi so pripravljeni, učilnice so razkužene in čiste, kuhinja se ukvarja z novimi recepti, … Vse je tako kot mora biti. 

Tudi letos bomo obvezni in razširjeni program obogatili s številnimi projekti in dejavnostmi, ki bodo učencem nudili široko paleto izkušenj in možnosti dodatnega razvoja. O vseh podrobnostih vas bomo sproti obveščali in skrbeli za hitro in učinkovito komunikacijo. Izkušnje COVID-a so nam prinesle veliko računalniških spretnosti, ki jih bomo učili naprej, zavedajoč se, da še tako dober program ne more nadomestiti osebnega stika. Stika, ki smo ga v minulih dveh letih pogosto pogrešali pri pouku, na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in drugih dejavnostih šole. Naredimo korak naprej tako, da stopimo korak nazaj. Otrokom vrnimo pristnost osebnega odnosa in jih odvrnimo od pretiranega zahajanja v virtualni svet.

Vesel sem, da bodo šolski hodniki kmalu spet polni.

Želim vam uspešno šolsko leto 2022/2023.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar,

ravnatelj OŠ Antona Ukmarja Koper.

T: 05/ 6632 860

Več informacij v povezavi s 1. šolskim dnem dobite na spodnjih povezavah:

Oddelki in razredniki

Prvošolci

Od 2. do 5. razreda

Od 6. do 9. razreda

Prehrana

Preventiva – covid 19

1. ŠOLSKI DAN

PRVOŠOLCI

Za prvošolce in njihove starše je ob 11.00 uri sprejem v veliki telovadnici.

OD 2. DO 5. RAZREDA

 • Jutranje varstvo poteka od 7.00 do 8.10  (od 6.30 od 2. septembra) – vstop skozi vhod 2. razreda (glejte zunanje označbe).
 • Učenci, ki ne obiskujejo jutranjega varstva vstopajo samostojno v šolo ob 8.00. Do matičnih učilnic jih bodo pospremili dežurni učitelji.
 • Drugošolce bodo pred šolo sprejele razredničarke (glejte zunanje označbe).
 • Pouk se prične ob 8.20, predure odpadejo.
 • Prehrana je organizirana (podrobnejše informacije so naveden spodaj).
 • Podaljšano bivanje poteka po urniku.
 • Starši v šolo ne vstopate, razen izjemoma.
 • Učence, ki potrebujejo spremstvo lahko starši prevzemate ob dogovorjenih urah na vhodu v šolo. Pri prevzemu pomagajo informatorji in učitelji podaljšanega bivanja.

OD 6. DO 9. RAZREDA

 • Učenci vstopajo v šolo ob 8.10 ter odidejo v spodaj navedene učilnice.

RAZRED          UČILNICA

6. a                  ANGLEŠČINA 1

6. b                 KEMIJA

6. c                  SLOVENŠČINA 1

7. a                  ANGLEŠČINA 2

7. b                 GEOGRAFIJA

7. c                  FIZIKA

7. d                 ZGODOVINA

8. a                  LIKOVNA UČILNICA

8. b                 MATEMATIKA 2

8. c                  ITALIJANŠČINA

9. a                  NARAVOSLOVJE

9. b                 SLOVENŠČINA 2

9. c                  TEHNIKA 1

 • Pouk se prične ob 8.20, predure odpadejo. Prvi dve šolski uri sta razredni, nato pa pouk poteka po predvidenem urniku.
 • Za usmerjanje učencev bodo na hodnikih predmetne stopnje dežurni učitelji.
 • Prehrana je organizirana (podrobnejše informacije so naveden spodaj).

Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru.

PREHRANA ZA UČENCE

Prehrana je urejena tako, da se učenci prehranjujejo v prostorih šole (1. razred – Ukmarček), ostali učenci v jedilnici šole. Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje. Šola bo učencem omogočila medicinsko indicirano potrjene diete.  V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19

Šola bo v skladu s priporočili NIJZ izvajala ukrepe za preprečevanje širjenja covida -19.

Samotestiranje učencev

Osnovnošolci, ki imajo simptome,  značilnie za okužbo z virusom SARS-CoV-2, se samotestirajo v domačem okolju.

Upravičencem pripada do deset testov mesečno, ki jih pridobijo v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja. Odlok začne veljati 29. avgusta in velja do 30. novembra.

V primeru pozitivnega testa seposvetujte s pediatrom oz. z izbranim osebnim zdravnikom.

Aktivnosti – preventiva, ki jo bo izvajala šola:

 • prezračevanje prostorov,
 • preventiva, higiena ter vzgoja obnašanja za zdravje
 • načrtovanje več aktivnosti na prostem,
 • redno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin šole.
Dostopnost