ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19

Šola bo v skladu s priporočili NIJZ izvajala ukrepe za preprečevanje širjenja covida -19.

Samotestiranje učencev

Osnovnošolci, ki imajo simptome,  značilnie za okužbo z virusom SARS-CoV-2, se samotestirajo v domačem okolju.

Upravičencem pripada do deset testov mesečno, ki jih pridobijo v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja. Odlok začne veljati 29. avgusta in velja do 30. novembra.

V primeru pozitivnega testa seposvetujte s pediatrom oz. z izbranim osebnim zdravnikom.

Aktivnosti – preventiva, ki jo bo izvajala šola:

  • prezračevanje prostorov,
  • preventiva, higiena ter vzgoja obnašanja za zdravje
  • načrtovanje več aktivnosti na prostem,
  • redno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin šole.

PREHRANA ZA UČENCE

Prehrana je urejena tako, da se učenci prehranjujejo v prostorih šole (1. razred – Ukmarček), ostali učenci v jedilnici šole.

Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

Šola bo učencem omogočila medicinsko indicirano potrjene diete. 

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

Dostopnost