Planinski krožek

Spoštovani starši,

v šolskem letu 2021/2022 bo planinski krožek na OŠ Antona Ukmarja Koper organiziran samo za učence četrtega in petega razreda. Razlogi za tako  odločitev so veljavni ukrepi vlade R Slovenije za zajezitev širjenja  virusa,  Covid 19.

Učenci se na planinski pohod prijavijo z  izpolnjeno  prijavnico, ki jim jo razdelita mentorici, en teden pred realizacijo pohoda            

Mentorici: Andreja Spudič  in Nadja Sentić Šorgo                                       

Točnost osebnih podatkov učencev in staršev

Spoštovani,

pri vpisu v Osnovno šolo Antona Ukmarja Koper je svetovalna služba prevzela oz. zapisala osebne podatke učenca in njegovih staršev. Hranjenje in uporaba osebnih podatkov na Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper sta skladni z zakoni, ki urejajo področje varstva podatkov. Zaradi točnosti podatkov vas vsako leto prosimo, da morebitne spremembe sproti sporočate razrednikom in svetovalni službi šole. Razredniki in svetovalna služba bodo vaše podatke v letošnji bazi ažurirali do 14. 10. 2021. Ob spremembah in novih vnosih boste na mail naslov ali telefon prejeli potrditveno sporočilo. Prosimo vas, da izpeljete potrditveni postopek. Ažurnost podatkov je izjemnega pomena za hitro in učinkovito komunikacijo šole s starši.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Dostopnost