Predstavitev šole

OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER
POT V GAJ 2
6000 KOPER

telefon: 05 66 32 860
faks: 05 66 32 861

e-pošta: tajnistvo@antonukmar.si

Nakazilo za šolski sklad: SI56 0125 0603 0657 283    Referenca 00 76394          Kako izpolniti položnico?

Davčna številka šole: 71906096

Ravnatelj šole: Andrej Mlinar

Šolo obiskuje 746 učencev

 Ravnatelj
 Andrej Mlinar
 05 66 32 870
 041 388 927
 Pomočnik ravnatelja
 Aljoša Pucer
 05 66 32 880
 041 373 006
 Pomočnica ravnatelja
 Nataša Režek
 05 66 32 892
 Tajništvo, šolska prehrana
Tanja Kocjančič
 05 66 32 860
 Poslovna sekretarka
 Almira Bajt
 05 66 32 860
 fax.: 05 66 32 861
 Vodja računovodstva
 Ester Zupan
 05 66 32 890
 Obračun šolskih storitev
 Petra Piciga
 05 66 32 893
 Pedagoginja
Nadja Sentić Šorgo
 05 66 32 884
 Psihologinja
 Dorica Trgo
 05 66 32 883
 Šolska knjižnica
 Manuela Jesenk
 05 66 32 887
 Računalničar in učitelj računalništva
 Gregor Škof
 05 66 32 862
 Vodja kuhinje
 David Starc
 05 66 32 899
 Zbornica šole
 05 66 32 866
 Dislocirana enota »Ukmarček«
 zbornica
 05 66 32 864
 Zobna ambulanta
 Zvezdana Bedene
 05 66 32 888
 Glasbena šola                                            05 66 32 878
Ustanovitelj:

Ustanovitelj Osnovne šole Antona Ukmarja Koper je Mestna občina Koper.
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.
Člani sveta šole (od 30. 9. 2021):
PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE
1. Mojca Rebec Marinkovič – predsednica
2. Petra Piciga
3. Sandra Mihalič
4. Aleš Ušeničnik
5. Jana Žerjal
PREDSTAVNIKI STARŠEV
1. Klemen Kladnik Malačič
2. Josip Majstorović
3. Aleša Žibert
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
1. Lada Kos
2. Gabrijela Kukovec Pribac
3. Martina Štok
Dostopnost