SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

 V novem šolskem letu bomo predvidoma izvajali interesne dejavnosti, ki so v tabeli po abecednem vrstnem redu.

                   (Iz objektivnih razlogov lahko pride do sprememb.)

                   Izvajati jih bomo začeli v drugi polovici septembra, pri prvošolcih pa oktobra.

                   Urnike, izvajalce, ponudbo zunanjih izvajalcev ter navodila za vpis bomo objavili pravočasno.

 

Dostopnost