PREHRANA ZA UČENCE

Prehrana je urejena tako, da se učenci prehranjujejo v prostorih šole (1. razred – Ukmarček), ostali učenci v jedilnici šole.

Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

Šola bo učencem omogočila medicinsko indicirano potrjene diete. 

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

Dostopnost