Učenci 6. razredov so pri urah tehnike v šolski delavnici ustvarjali izdelke iz lesa in vlili vanje svojo spretnost in ustvarjalnost.

Učiteljica tehnike, Tatjana Povše

Dostopnost