SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

 V novem šolskem letu bomo predvidoma izvajali interesne dejavnosti, ki so v tabeli po abecednem vrstnem redu.

                   (Iz objektivnih razlogov lahko pride do sprememb.)

                   Izvajati jih bomo začeli v drugi polovici septembra, pri prvošolcih pa oktobra.

                   Urnike, izvajalce, ponudbo zunanjih izvajalcev ter navodila za vpis bomo objavili pravočasno.

 

Samotestiranje 3.c

Datum: 13. 2. 2022

Spoštovani,

obveščeni smo bili, da je bil v oddelku 3.c potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2. Zaradi navedenega razloga vas v nadaljevanju seznanjamo z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Učenci tega oddelka niso napoteni v karanteno na domu. Samotestiranje za učence oddelka 3.c se bo izvajalo vsak dan. Zato naj učenci komplete za samotestiranje nosijo v šolo vsak dan do 17. 2. 2022

V primeru pozitivnega rezultata samotesta otroka njegov starš oz. skrbnik odpelje otorka na potrditveni HAG test k pooblaščenemu izvajalcu. Če je rezultat potrditvenega HAG testa negativen, otrok lahko normalno obiskuje pouk. Če je rezultat potrditvenega HAG testa pozitiven, starši otroka o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Starš oz. zakoniti zastopnik otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju 8 ur od potrditve okužbe (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)).

Podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev in dijakov so objavljene na spletni strani https://www.nijz.si/samotestiranje.

Vaš otrok je imel stik z okuženo osebo, zato je pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja pravic posameznikov  po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj OŠ Antona Ukmarja Koper

BRANJE NE POZNA MEJA – ČITANJE NE POZNAJE GRANICA

Mednarodni projekt poteka že kar nekaj let. Naša partnerska šola je Osnovna šola Dr. Branimirja Markovića Ravna Gora iz Gorskega kotarja na Hrvaškem. Namen projekta je spodbujanje branja, razvijanje različnih vrst pismenosti, ustvarjalnosti in spoznavanje literarnih del hrvaške mladinske književnosti. V projekt so vključeni učenci četrtega in sedmega razreda, s katerimi glasno beremo izbrano delo. Ob branju učenci ustvarjajo in raziskujejo. Na koncu šolskega leta organiziramo enodnevno srečanje s hrvaškimi učenci in njihovimi mentorji, ki ga popestrimo s kulturnim programom in ogledom krajevnih znamenitosti.

GirlsDoCode

Pobudnik projekta je Simbioza genesis, socialno podjetje, izvajalec Digital School in podpornik podjetje Celtra.

Namen projekta je:

  • povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,
  • dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi,
  • zmanjšati razlike med spoloma na delovnih mestih v IKT sektorju,
  • ovreči predsodke o ženskah na STEM področju.

Ker spol ne sme vplivati na izbiro poklica, niti določen poklic ne sme biti rezerviran samo za en spol, je 300 dekletom med 10. in 11. letom starosti iz sodelujočih osnovnih šol ponujeno brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja. Dekleta bodo brezplačno spoznala osnovne koncepte programiranja, metode reševanja problemov, izvedla in razvila vsaj 20 lastnih projektov ter iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.

V projekt je vključeno približno 300 deklet 5. in 6. razreda 30 slovenskih osnovnih šol.  Glede na preteklo šolsko leto je število sodelujočih veliko višje. MIE (Microsoft Innovation Educator) certificirani izobraževalci vodijo deklicam prilagojene programe v obsegu 22 šolskih ur.

Dostopnost