Na OŠ Antona Ukmarja si prizadevamo imeti lastno vizijo dela z nadarjenimi, ki jo bomo postopoma razvijali. 

Začeli bomo že v prvi triadi, saj razredniki in učitelji hitro spoznajo, kdo »štrli« iz povprečja. V sodelovanju z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno službo in starši bomo poskušali že tako zgodaj delati z nadarjenimi, vedoželjnimi učenci. Na tak način bomo oblikovali skupino otrok, ki bi lahko v višjih razredih dosegala vidnejše rezultate.

Pri tem je pomembno medpredmetno sodelovanje in povezovanje po vertikali. Na šoli imamo tim mentorjev, pripravljenih delati z nadobudnimi učenci na različnih področjih. Tim učiteljev se bo predhodno dogovoril in »projektno« zastavil vsebino in dejavnosti, ki jih bomo izvajali v določenem šolskem letu, morda dveh, ter oblikovali skupne cilje. Pri načrtovanju ne bodo izključeni nadarjeni učenci višjih razredov. Ti učenci bodo lahko igrali vlogo tutorja mlajšim, s čimer bomo dosegli medgeneracijsko sodelovanje.

Kaj in kako delati, kaj doseči, je seveda zelo odvisno tudi od pripravljenosti posameznega učenca. Na podlagi načrtovane teme in dejavnosti si bo učenec ali skupina učencev višjih razredov sami sestavili svoj načrt dela, pri čemer bo imel mentor svetovalno vlogo. Za tako sodelovanje so zelo pomembne  neformalne pogovorne ure oziroma minute, ki niso nujno opredeljene v urniku  kot dodatni pouk ali interesna dejavnost.

Naše dejavnosti bomo izvajali izven rednega pouka – ustvarjalni popoldnevi, ekskurzije, dnevi s posebno vsebino, sobotna šola, šolski tabori … Pomembna so tudi tekmovanja, natečaji in pisanje raziskovalnih naloge ter sodelovanje v različnih projektih.

Učencem moramo dati priložnost postati še boljši, ustvarjalnejši, drznejši, ker Ukmarjevcem je uk mar.

Dostopnost