Vsled prekomerne uporabe digitalnih naprav v šolskem procesu (poleg prostočasne) v preteklih dveh šolskih letih, smo se na naši šoli odločili, da ponudimo učenkam in učencem naše šole aktivnosti in dejavnosti, ki ne uporabljajo digitalnih naprav. Vodilo je bilo, da se opravljajo na prostem, torej na svežem zraku. Ker imamo šolski sadovnjak in v njem tudi čebelnjak smo predvideli skrb za njegovo urejenost ter popestritev njegove okolice z zasajanjem gredic medovitih rastlin.

Prav tako imamo v načrtu izdelavo mize in klopi, ki bodo namenjene za učne ure na prostem. Uredili bomo tudi povezovalne poti med gredicami in informativne table za posamezne gredice. Na platoju pred veliko telovadnico bomo »narisali« veliko šahovnico, ki bo služila igranju »velešaha« (velike šahovske figure), ki jih bodo prav tako izdelali učenke in učenci iz recikliranih materialov. Podobe figur bodo »plod« njihove domišljije in kreativnosti.

To pa so samo »ogrevalni« zametki širše dejavnosti, ki jo želimo ponuditi našim učenkam in učencem, da bodo pridobljeno teoretično znanje iz vseh možnih predmetov »pretopili« v praktične in uporabne (vidne) stvari na katere bodo lahko še dolgo ponosni, saj jih bodo ustvarili (naredili) z lastnimi rokami. Vsekakor pa bodo vse te aktivnosti in dejavnosti »blagodejno« delovale na njihov razvoj na poti v odraslost.

s

Dostopnost