V šolskem letu 2021/22 smo pod okriljem Mestne občine Koper začeli z izvajanjem pilotskega projekta »Ob morju smo doma«. Namen projekta je združevanje različnih dejavnosti, poklicev in interesnih združenj v naši okolici s ciljem izobraževanja otrok v osnovnih šolah.

Potreba po tovrstnem projektu se pojavlja že vrsto let. Uspešna sodelovanja šol z različnimi podjetji, društvi in drugimi organizacijami smo želeli postaviti pod isto streho in s tem še poglobiti ozaveščenost učencev o pomenu pripadnosti lokalni skupnosti ter razsežnosti dejavnosti, ki v našem okolju potekajo.

Idejna zasnova je s podporo Mestne občine Koper pridobila konkretno obliko, ki je zasnovana kot pilotska izvedba z možnostjo vsebinske razširitve in aplikacije na druge šole. V naslednjih letih pričakujemo večje število zunanjih partnerjev in šol Mestne občine Koper.

V letošnji prvi izvedbi smo v kratkem času pridobili sodelovanje desetih zunanjih partnerjev, ki so svoje dejavnosti in predstavitve za učence, šestošolce, izvajali brezplačno.

Vsebinsko smo zajeli široko področje ekologije, pristaniške dejavnosti, športa v in na vodi, ribolova, opazovanja delfinov, čiščenja obale in drugih zanimivih dejavnosti, ki bodo otrokom pomagale ozavestiti, da smo OB MORJU DOMA.

Dostopnost