Naša šola si prizadeva, da bi si naši učenci pridobili čim več veščin, s katerimi bodo zmožni sodelovati v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti. Bralne, pisne in mnoge ostale spretnosti zaindividualni in družbeni razvoj so tesno povezane s tehnologijo, ki je nepogrešljiv del vsakdana. Brez digitalne pismenosti je sodelovanje in nasploh delovanje na različnih področjih močno okrnjeno, velikokrat tudi onemogočeno. Učitelji ugotavljajo, da je, kljub visoki uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije, delež digitalno nepismenih mladih izjemno visok. Pošiljanje sporočil, igranje igric, prenašanje vsebin s spleta so daleč od tega, kar človek potrebuje pri reševanju vsakdanjih izzivov kot so npr. plačevanje, naročanje, uradna, neuradna komunikacija in še mnogo drugih dejavnikov.

Pravilna in ustrezna raba medijev, ki so temu namenjeni ima tako velik pomen. Izobraževanje in osveščanje igrata tako ključno vlogo.

Dostopnost