Spoštovani,

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visoko-rizičnih kontaktov, ki ga pripravi šola in posreduje NIJZ, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. 
V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. 

Za otroke in starše sprememb ni. Ob ugotovljenem visoko rizičnem stiku v oddelku šola še vedno odredi pouk na daljavo. Starši, oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev, bodo odločbe s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. 

Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice  
S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj OŠ Antona Ukmarja Koper

OKROŽNICA MIZŠ – 16.1.2022

Dostopnost