Spoštovani,

lanska želja se nam je uresničila in šolski december 2021 poteka v živo. Kljub posebnostim trenutnih ukrepov proti nalezljivim boleznim je letošnje šolsko leto veliko bolj podobno tistim, ki smo jih poznali pred epidemijo. Vsi smo tega veseli.

Čarobnost prazničnih dni v mnogih sproža občutke ugodja, topline in kreativnosti, ki se kaže v umetniških delih, okraševanju in s pozitivnimi medčloveškimi odnosi. Lepo je opazovati in sodelovati z mladimi, ki v prihodnost zrejo s pričakovanjem lepega in dobrega. V času empatije in veselja pa ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki jim je življenje pokazalo težjo plat.

Vsaka pomoč, tudi lepa beseda ali misel je dobro delo. Z lansko akcijo “Učim se pomagati” bomo nadaljevali in v letošnjem decembru ponudili možnost dobrodelnosti. Žal novoletne tržnice niso dovoljene in je tovrstna dejavnost prestavljena za nedoločen čas. Oblike pomoči smo zato morali prilagoditi.

V ta namen smo tudi letos v podhodu pred šolo postavili praznično “Drevo želja”. Želimo si, da bi vsak učenec, učitelj, starš, krajan, v nabiralnik pod njim oddal svoje želje za prihajajoče leto 2022. Poleg “Drevesa želja” bo v času delovanja šole potekalo tudi tradicionalno zbiranje šolskih pripomočkov, ki ga vsako leto organizira svet staršev OŠ Antona Ukmarja Koper. V letošnjem letu bi želeli zbiranje pripomočkov usmeriti v pisala, lepila, ravnila, lepilne trakove in druge tehnične pripomočke. Zbiranje pripomočkov bo potekalo v knjižnici šole.

Šolski socialni sklad skrbi za pomoč staršem učencev naše šole. Pomaga jim pri plačilu šol v naravi, šolskih storitvah, prehrani otroka v šoli, plačilu ekskurzij in drugih stroškov, ki jih starši sami ne zmorejo. Veseli bomo vsake donacije v ta sklad, saj praznični časi stiske nekaterih ljudi še povečujejo. Pomoč lahko nakažete na TRR  SI56 0125 0603 0657 283    Referenca 00 76394. Položnica s QR kodo, brez zneska je v prilogi.

Otrok, ki  bo pri akcijah sodeloval, bo ozavestil pomen sočutja in se razvijal v smer zdrave osebnost s sposobnostjo empatije in pomoči drugim.
Veseli bomo, če se boste odzvali po svojih zmožnostih v kakršnikoli obliki.

S spoštovanjem,

Aandrej Mlinar, ravnatelj šole.

https://www.antonukmar.si/files/2021/12/ŠOLSKI-SKLAD-1.pdf

Dostopnost