Pričetek šolskega leta 2021/2022

Spoštovani,
ob začetku šolskega leta vam želim uspešen začetek in uresničitev vseh zastavljenih ciljev v šolskem letu 2021/2022.


Kot vse kaže, bo tudi letošnje šolsko leto obremenjeno z ukrepi za zajezitev COVID-a, a skupaj jim bomo kos. O vseh novostih in obvestilih za izpeljavo pouka vas bomo tudi letos obveščali preko spletne strani šole in predstavnikov oddelkov v svetu staršev.


Vsi se moramo potruditi, da šola ostane varen in prijazen kraj, kjer poteka izobraževalni proces in kjer vsak posameznik ravna odgovorno in v skladu s pravili šolskega reda. V lanskem šolskem letu nam je s pozitivno in ažurno komunikacijo med starši, učenci, učitelji in vodstvom šole to uspelo. 

(več …)
Dostopnost