PRVOŠOLCIzačetek oktobra, vpis konec septembra

RAZREDNA STOPNJA vpis od 1. septembra naprej /zunanji pano nasproti zobne ambulante (vpisni listi bodo na panoju do vključno 8. septembra)

PREDMETNA STOPNJA v dogovoru z mentorji interesnih dejavnosti

Urnik interesnih dejavnosti se lahko spremeni iz objektivnih razlogov, o čemer vas bomo obvestili pravočasno.

Hvala za razumevanje.

Dostopnost