PROSTOVOLJSTVO KOT PROSTOR VKLJUČEVANJA

Prostovoljstvo je pomembna vrednota. Kaj je pomembnejšega od nesebične pomoči sočloveku? Kaj nas lahko bolj izpolnjuje kot prav zavest, da nekomu pomagamo, ne da bi pričakovali plačilo ali formalno hvaležnost? Prostovoljstvo prav gotovo ustvarja najlepše in najbolj...

RASTEM S KNJIGO

Skupaj so ga pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih...

RDEČI KRIŽ

Na mladih svet stoji. S to mislijo bomo mladim prenesli delček znanj in izkušenj s katerimi bodo odgovorno in samozavestno vstopali v svet. Skupaj z območnim združenjem Rdečega križa Koper, ki bo pripravil program »Osveščanje o humanitarnih vrednotah«, nudenje prve...

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ŠOLSKEGA MLEKA

Projekt omogoča spremembe prehranskih navad otrok in spodbuja zdrav način življenja. Nova Šolska shema je glede razdeljevanja proizvodov podobna sedanji SŠSZ.Poleg razdeljevanja sadja in  zelenjave bomo v  novem šolskem letu v shemo vključili tudi mleko, ki...

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Obeleževali bomo dan slovenske hrane. Opozoriti želimo ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.Zajtrk bo potekal tretji petek v novembru....

UKNAMMAR

Na OŠ Antona Ukmarja si prizadevamo imeti lastno vizijo dela z nadarjenimi, ki jo bomo postopoma razvijali.  Začeli bomo že v prvi triadi, saj razredniki in učitelji hitro spoznajo, kdo »štrli« iz povprečja. V sodelovanju z ostalimi aktivi, šolsko svetovalno...

USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE

Pod okriljem ZRSŠ bomo v naslednjih dveh šolskih letih sodelovali v razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Cilji razvojne naloge so: razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti učenca, in...

BAZAR

BAZAR

Projekt je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti otrok, še bolj pa kreativni izrabi prostega časa posameznika. V poteku izvajanja projekta si otroci sami poiščejo svoje področje ustvarjanja ter se skušajo izraziti po svojih nagnjenjih, željah in počutju. Pri tem tudi...

Dostopnost