Predstavitev športnega programa

 

Športni program na Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper je nadstandradna dejavnost. Poteka od 1. do 5. razreda osnovne šole. Njegov glavni namen je omogočiti strokovno gibalno dejavnost v dneh, ko učenci  nimajo pouka športa. Dejavnost poteka dvakrat tedensko, ure dejavnosti pa so vpete znotraj  podaljšanega bivanja. Športni program lahko obiskujejo vsi učenci od prvega do petega razreda. Skupine oblikujemo glede na starost in oddelke, v katerih učenci obiskujejo redni pouk. Za športni program ni potrebno nikakršno predznanje in posebne gibalne sposobnosti, saj je vadba zasnovana tako, da vsak učenec opravlja naloge, ki so zanj primerne.

Vsebinsko je športni program prilagojen učnim načrtom in razporedu izvajanja športnih panog pri rednem pouku na šoli. Zaradi lažjega spremljanja aktivnosti smo jih v nižjih razredih razdelili v otrokom prijaznejšo obliko. Tako so nastale naslednje vsebine: Skoči – vrzi – teci Tematski sklop ponazarja atletske vsebine. Učenci se učijo atletsko abecedo, starte, teke, štafetne teke, skoke v daljino in višino, mete raznih predmetov in žog. Učijo se obnašanja na mini tekmovanjih, sprejemanja zmag in porazov, pravilnega rokovanja z rekviziti, pravilno uporabo in pripravo osebne športne opreme,…

Žogolandija Kot že sama beseda pove gre pri tem sklopu za igre z žogo. Motorika z žogo je posebno poglavje saj zahteva, poleg velikega tehničnega znanja rokovanja z rekvizitom, tudi poznavanje pravil vsake igre z žogo.  Preden rokomet postane rokomet, košarka – košarka, nogomet – nogomet,…  so na vrsti elementarne igre z žogo.  Skozi obilico iger, poligonov in skupinskih vadb razvijamo gibalne sposobnosti koordinacije in natančnosti. Učenčevo zaznavanje prostora in rekvizita omejujemo s pravili iger in tehničnimi ovirami s ciljem razvoja gibalnega znanja.

Slepa miš ti loviš Igre lovljenja in odzivnosti na različne dražljaje so pomemben del motoričnega in kognitivnega razvoja posameznika. Reakcijski čas želenega giba se med učenci zelo razlikuje. Poleg hitrosti gibov je skoraj pomembnejši  odzivni čas posameznikovih možganov, ki sproži to gibanje. S treningom odzivnosti, ki poteka skozi razne igre, krepimo sposobnost možganskih povezav, ki omogočajo hitro odločanje in pametno reakcijo na zunanje dražljaje. Poleg tega se učenci navajajo na razumevanje in upoštevanje pravil igre.

Moje telo zmore tudi to V tem poglavju se navezujemo predvsem na gimnastične elemente ter razvoj moči, koordinacije in gibljivosti.  Gimnastičnim elementom, ki že sami vsebujejo vse tri naštete gibalne sposobnosti, dodajamo vadbo poligonov in vadb po postajah, kjer ob glasbeni spremljavi gojimo tudi čut za estetiko giba.  Med vadbo ozaveščamo kaj se s posameznikovim telesom dogaja v različnih položajih in obremenitvah.

Loparčkanje Uporaba loparjev pri badmintonu, namiznem tenisu, tenisu,…  je za odraslega človeka koordinacijsko veliko lažja naloga kot za otroka. Timmnig udarca z rekvizitom po žogici je tehnično zelo zapletena naloga, zato se je lotevamo s prilagojenimi rekviziti. Tako nastanejo igre kot so badminton z balonom, namizni tenis na tleh, tenis z mehko žogico,…  Sposobnosti, ki jih učenci pridobivajo se ne odražajo le pri igrah z loparji, temveč tudi pri drugih vsebinah kjer je pravočasnost giba pomembna (npr. ples, igre z žogo, glasba,…)

Spoznajmo nove športe Na tržišču se pojavlja obilica športov, ki jih osnovnošolski učni načrti ne poznajo. Ker so nekateri med njimi zanimivi in v telovadnicah izvedljivi jih v določeni meri ponujamo kot popestritev vadbe, hkrati pa omogočamo učencem preizkus v panogah, ki bi jih morda zanimale.  Flag football, ragby, baseball, slackline hoja, inline hockey,… so le nekateri novi športi, ki so jih učenci lahko poizkusili zadnja leta.

Dostopnost