Obvestila prvošolci

Koper, 27. 8. 2021

NAVODILA ZA UČENCE 1. RAZREDOV

PRVI ŠOLSKI DAN

Za učence prvih razredov se bo prvi šolski dan začel ob 10.00 v veliki telovadnici šole.

Prvi šolski dan bo potekal tako, da si bodo bodoči prvošolci, v spremstvu enega starša ali skrbnika, najprej ogledali gledališko predstavo starejših učencev naše šole. Po predstavi bodo učitelji učence odpeljali na dislocirano enoto Ukmarček, kjer se bodo spoznali, spoznali svoje učilnice in pridobili prvo izkušnjo v šolskih klopeh.

Po odhodu učencev iz telovadnice, bo starše nagovoril ravnatelj šole in jim podal nekaj koristnih informacij o organiziranosti in delovanju šole.  

Starši/skrbniki učence prevzamete okoli 11.00 na velikem šolskem igrišču.

Zaradi varnostnih ukrepov starše in skrbnike naprošamo, da se v prostorih šole gibajo le z zaščitno masko, upoštevajo varnostno razdaljo in pogoj PCT.

SPLOŠNA NAVODILA

  • ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA,
  • pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka – to pomeni, da se učenci enega oddelka ne bodo mešali z učenci drugih oddelkov,
  • znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje,
  • nošnja (nošenje) mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih, … ), prosim, da se z otroki pogovorite o pravilnem ravnanju z zaščitno masko, učenci morajo v torbici vedno s seboj  imeti svojo zaščitno masko,
  • učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja,
  • izvajali bomo pogosta zračenja, čiščenja in razkuževanja prostorov,
  • ob znakih bolezni bomo učenca izolirali od skupine in poklicali starše,
  • v šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja, … ).

VSTOP V ŠOLO

Pouk za učence prvega razreda bo potekal na »Ukmarčku«, v matičnih učilnicah.

Jutranje varstvo bo potekalo od 6.30 do 8.10. Od 6.30 dalje bodo učenci vstopali v učilnico 1. B. Od 7.30 dalje, pa učenci v jutranje varstvo vstopajo v svoje matične učilnice. Učenci vstopajo v svojo matično učilnico skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod. Vstop za učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva, je od 8.10. Pouk se začne ob 8.20. Učenci naj v šolo prihajajo pravočasno. Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si nadenite masko. Prosim vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru. Pri tem ohranjajte varnostno razdaljo.

POUK

Pouk bo potekal po urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. Pouk športa bo potekal v telovadnici na matični šoli ali na šolskem igrišču. O dnevih dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi,…) boste pravočasno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci svojih igrač v šolo ne nosijo. Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci bodo informacije o interesnih dejavnostih dobili v drugi polovici meseca septembra.

PREHRANA

Učenci se prehranjujejo v svojih matičnih učilnicah, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano, pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov tanja.kocjancic@antonukmar.si. Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.

V kolikor učenec ni naročen na kosilo, ga prevzamete takoj po končanem pouku (12.40 oz. 11.50). Če pa učenec v šoli kosi, ga lahko pridete iskat po kosilu, to je ob 13.30.

Podaljšano bivanje poteka do 16.00. Le v primeru, da otroka ne morete prevzeti do te ure, je do 16.30 zagotovljeno dežurstvo.

Zaradi normativa otrok v skupini, Vas naprošam, da se držite ure odhoda otroka iz podaljšanega bivanja, ki ste ga označili pred pričetkom šolskega leta. V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, o tem pisno obvestite učitelja podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki informatorju sporočite ime otroka, ki bo Vašega otroka obvestil o odhodu domov. V primeru, da informatorja ni, potrkate na zunanja vrata učilnice in na otroka počakate na šolskem dvorišču na varnostni razdalji. Učitelji bodo poskrbeli, da bo vaš otrok prišel na dvorišče. Prosimo vas, da ob prevzemu otroka šolsko dvorišče čim prej zapustite.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. 

Veselimo se ponovnega srečanja!

Andrej Mlinar, ravnatelj šole