Karierna (poklicna) orientacija

Za pomoč pri karierni orientaciji devetošolcem in njihovim staršem :

Lep pozdrav, Dorica Trgo, šolska psihologinja


Predstavitev nekaterih srednjih šol na Obalno – kraški regiji

Pozdravljeni devetošolke, devetošolci in njihovi starši oz. skrbniki.

Srednje šole se zaradi epidemije Covid-19, žal ne morejo predstaviti tako kot v preteklih letih, zato vam želimo pomagati, da dobite nekaj informacij o programih, ki jih izvajajo. Povabljeni k ogledu povabil s predstavitvami nekaterih srednjih šol na Obalno – kraški regiji:

Gimnazija, Elektro in pomorska šola Piran – GEPŠ

Poleg dosedanjih programov bo v šolskem letu 2021/2022 šola izvajala nov program – Logistični tehnik. Predvidenih je 28 vpisnih mest. Dosedanji programi, ki jih izvaja šola, so: Gimnazija – 56 mest, Elektrotehnik – 28 mest, Plovbni tehnik – 28 mest, Ladijski strojni tehnik – 28 mest.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola je šola na dveh lokacijah, ki nudi veliko izbiro programov za vse  okuse : V centru Izole (Ulica Prekomorskih brigad 7) se izobražujejo bodoči gostinski in turistični delavci (gastronom/ka hotelir/ka, gastronomsko/a-turistični/a tehnik/ca, gastronomski/a tehnik/ca) ter vzgojitelji/ce predšolskih otrok. Na lokaciji ob Splošni bolnišnici Izola (Polje 41) pa se  dijaki izobražujejo za poklic tehnik/ca zdravstvene nege in za poklic kozmetični tehnik/ca.

Srednja tehniška šola Koper

Srednja tehniška šola Koper izvaja naslednje programe: Strojni tehnik, Tehniška gimnazija,  Mehatronik operater, Računalnikar, Frizer ter Avtoserviser, Inštalater strojnih inštalacij in Pomočnik v tehnoloških procesih.

Škofijska gimnazija Vipava

Program naše gimnazije je program Splošne gimnazije, ki traja štiri leta in se konča s splošno maturo.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola leži blizu mestnega središča. Na naši šoli izvajamo različne srednješolske programe: Splošna gimnazija, Ekonomski tehnik in Aranžerski tehnik.

Dostopnost