Konec papirnatih položnic

Spoštovani,

Zaradi optimizacije poslovanja vas obveščam, bomo s soglasjem Sveta staršev in Sveta šole O.Š. Antona Ukmarja Koper prešli na elektronsko obliko pošiljanja računov za šolske storitve. Z zadnjimi položnicami boste prejeli tudi obrazec v katerem navedete obliko prejemanja elektronskih računov. Izpolnjene obrazce učenci vrnejo razrednikom čim prej, najkasneje pa do 25.10.2022. Tiskana oblika računov bo od 1.11.2022 naprej možna le ob predhodnem dogovoru z računovodstvom šole (ga. Petra Piciga).

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Pojav okužb SARS-CoV-2 na OŠ Antona Ukmarja Koper

Spoštovani,

v zadnjih dneh na Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper opažamo povečano število okužb s SARS- CoV-2. Razredniki vas bodo v primeru take okužbe v vašem oddelku obvestili s sporočilom staršem na mail. Prosimo vas, da ste pozorni na zdravje in v primeru znakov okužbe sledite spodnjim navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pomembno je, da v obdobju 7 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Izbrani osebni zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Priporočamo izvedbo samotestiranja v domačem okolju. V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja obvestite izbranega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni test. V primeru, da je izbrani osebni zdravnik odsoten, pokličite na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosite za  termin potrditvenega testiranja. Otrok do rezultatov potrditvenega testa ostane doma. Če je rezultat potrditvenega testa negativen in je otrok brez simptomov ali znakov značilnih za covid-19, lahko obiskuje VIZ. V primeru, da ima otrok simptome, se o vrnitvi v VIZ posvetujte s pediatrom oz. izbranim osebnim zdravnikom. Če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvestite izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Prosimo, da nas o potrjeni okužbi otroka obvestite v obdobju 12 ur od potrditve.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Z lepimi pozdravi,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

NUJNO OBVESTILO – gradbena dela v okolici šole

Spoštovani,

V naslednjih dneh se začenja  obsežnejša, nujna sanacija kanalizacijskega sistema na območju Osnovne šole Antona Ukmarja, v okviru katere bodo izvajalci obnovili fekalni sistem šole in del meteorne kanalizacije. Dela bodo potekala pod nadzorom MOK na več lokacijah v okolici šole. Gradbišča bodo ustrezno zavarovana, vendar je dodatna pozornost in stroga prepoved dostopa učencev do gradbišč ključnega pomena za varnost. Zaradi hrupa gradbenih strojev bo pouk občasno moten. Dela bodo potekala v več etapah, izvajalec se zavezuje, da se bo sanacija v največji možni meri prilagajala učnemu procesu. Rok za dokončanje vseh prevezav v omrežju je 15. junij, zaključna dela in ureditev okolice pa bodo sklenjeni do sredine julija. 
Zahvaljujem se vam za razumevanje,

Lep pozdrav,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Dostopnost