5.a in 5.b Smo v šoli v naravi v CŠOD-ju Cerkno. Imamo se lepo,snega je dovolj,vsi ze smucamo in se zabavamo na razlicnih dejavnostih.

Učiteljici Nataša Rok Poročnik in Katja Gantar