V okviru projekta Pogum je v torek, 15.1. 2019, potekal tehniški dan z naslovom To sem jaz, kjer so učenci 6.c razreda razvijali kompetence podjetnosti, predvsem pa so spoznavali samega sebe preko različnih aktivnostih. Cilj tehniškega dne je bil osveščanje učencev o pomembnosti poznavanja svojih močnih področij in interesov ter prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve z namenom, da bodo začeli razmišljati o  prvih korakih na svoji poklicni poti.