V mesecu novembru in decembru 2018 smo obiskali starejše občane, ki so nastanjeni v  Obalnem domu upokojencev Koper. V sklopu projekta Popestrimo šolo in projekta Simbioza šola je skupina učencev 7. in 8. razredov skupaj s starostniki izdelala praznične okraske iz slanega testa. Skupaj smo okrasili prostore Obalnega doma. Z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb, spoštljivim odnosom in delom, smo obogatili medčloveške odnose ter poskrbeli za izmenjavo znanj in izkušenj med različnimi generacijami.