ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

Naša šola sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno podporo Evropske unije.
Ob torkih, med odmori, učencem ponudimo brezplačen obrok sadja; ob torkih, pa bio mleko ali bio mlečne izdelke brez dodanih sladkorjev ali okusov.

»Namen ukrepa šolska shema je oblikovati podporni mehanizem kot pomoč pri:

- zagotavljanju uravnotežene prehrane otrok in mladostnikov;
- ustreznemu dnevnemu vnosu sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih;
- ozaveščanju otrok in mladostnikov glede sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v povezavi s kmetijstvom, zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami, ekološkim kmetovanjem, trajnostno pridelavo in preprečevanjem zavržkov hrane in posledično ohranjanjem narave;
- informiranju učencev in učiteljev o postopkih pridelave in predelave živil, predvsem sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Šolska shema je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok in je del Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025.« (http://www.arsktrp.gov.si)  

Organizator prehrane: Tatjana Radivojević

 

Šolska shema