V okviru šolskega parlamenta so učenci pripravili delavnico na temo varne rabe mobitelov in interneta, kjer na zabaven in zanimiv način prikažejo pasti virtualnega sveta . Naši šolski ekologi oz. ''EKIČI'' pa so se osredotočili na področje ekologije, kjer preko predavanj ozaveščajo učence o pomenu ohranjanja naravnega okolja in različnih problematikah ter posledicah onesnaževanja. Z omenjenimi aktivnostmi želimo otrokom pomagati razviti skrb in odgovornost za čisto in zdravo okolje.
Obe delavnici sta namenjeni učencem vseh treh triad, in sicer bodo potekale od novembra do junija. 

Mentorici ŠP: Alenka Marušič in Tanja Berginc

IMG 20181107 112931 Medium