Priznanje in naziv Mladi parkoslovec je prejelo 12 učencev 5. in 6. razreda. Učenci so dobili tudi praktično darilo  (igralne karte na temo parkov). Učenci so morali odgovarjati na 3 sklope vprašanj o naravnih in kulturnih značilnosti 12 zavarovanih območij narave v Sloveniji. Aktivnost za šolarje je potekala celo šolsko leto 2017/2018.

Mentor Tomo Drevenšek