Varnost pri delu je bistvenega pomena za sproščeno in prijetno vzdušje pri pouku tehnike in tehnologije in drugih dejavnostih, ki se izvajamo v naših tehniških učilnicah.

Učilnica oziroma delavnica za tehniko in tehnologijo je prostor, kjer se učenci naučijo rokovati z orodjem in upravljati z nekaterimi stroji. S tem se izpostavljajo nevarnosti za poškodbe.

Ker moramo biti aktivni pri zagotavljanju varnega dela smo učencem predstavili izziv s katerim bi skupaj ustvarili veljaven pravilnik oziroma navodila za varno delo.

Skupaj z učenci smo ugotovili, kako se je potrebno v delovnih prostorih obnašati. Tako smo oblikovali skupek pravil, ki se jih moramo dosledno držati vsi. Od dogovora z učenci in doslednosti učitelja je odvisna stopnja varnosti dela v delavnici.

Tako smo na naši šoli poskrbeli, da so stroji, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi in da zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. S tem se lahko izognemo marsikateri nevšečnosti pri delu.

Čestitamo učencem za uspešno izpeljan projekt pod geslom »Odgovoren do sebe in drugih«

Zapisal in vodil projekt: Tomo Drevenšek