Institut »Jožef Stefan« kot partner sodeluje v evropskem projektu STEM4youth, katerega cilj je navdušiti mlade za študij naravoslovnih in tehniških ved. V okviru projekta na Institutu pripravljajo zanimive učne programe s področja kemije, s poudarkom na interaktivnosti in izvedbi eksperimentov s strani učencev oziroma dijakov samih, in sicer na izbranih aktualnih podpodročjih – mednje spadajo nanotehnologija, energetska učinkovitost ter kemija v povezavi s transportom, medicino, športom, kmetijstvom in proizvodnjo. Ciljna skupina so otroci in mladostniki v starosti 14-19 let.


Naša šola sodeluje v testiranju naprednih učnih programov s področja kemije, ki so jih pripravili na Institutu »Jožef Stefan«. Učenci devetega razreda izvajajo eksperimente različnih učnih programov; od transporta, medicine, športa …