S kemijskim poskusom smo 29.11. 2017 prinesli srebro iz državnega tekmovanja v Ljubljani. Strokovna komisija je sproti ocenjevala izvedene poskuse po merilih in kriterijih, objavljenih v razpisu. Merila za ocenjevanje na državnem tekmovanju:

1.     praktična izvedba poskusa,
2.     nastop,
3.     upoštevanje določil varnega eksperimentiranja,
4.     razlaga poskusa,
5.     zagovor.

Dvajset najbolje ocenjenih poskusov se je uvrstilo na državno tekmovanje in to smo tudi mi, ki smo se uvrstili na državno tekmovanje  in se tako v Ljubljani na gimnaziji Moste, dne 29.11.v sredo potegovali za srebrna in zlata priznanja. Strokovna komisija je po zaključku tekmovanja razglasila rezultate tekmovanja. Srebrno priznanje dobijo tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju izvedli poskus, ocenjen s 70 do 89 točk. Zlato priznanje dobijo tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju izvedli poskus, ocenjen z 90 do 100 točk.

Osvojili smo srebrno priznanje.
 
Učencem čestitamo!

 »Skozi mavrico kemijskih sprememb«