V petek, 17.11.2017 smo dan začeli z zajtrkom.  Učencem smo ponudili črn kruh (Kruh Koper), maslo (Bio dobrote), med (Nectar Natura- med slovenskih čebelarjev), mleko (Bio dobrote) in jabolko(domača jabolka iz Beke). Učitelji smo prvi šolsko uro obogatili z razgovorom o pomenu lokalne in zdrave hrane ter pomenu zajtrka in kulturi prehranjevanja.

Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva; izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad in osveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja. Sredstva za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.