Pozdravljeni,
v petek, 17.11.2017 bomo dan začeli z zajtrkom. Več o tem preberite v priponki. Zahvaljujem se vam, da bomo z vašo pomočjo izvedli vseslovenski projekt uspešno in dan začeli nekoliko drugače, kot smo navajeni.

TSZ brez

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in organizacijami. Izvajamo ga vsak tretji petek v novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Nastal je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, saj so čebelarji želeli, da bi bil med slovenskih čebelarjev vsaj en dan na leto zajtrk slovenskim šolarjem.

Vseslovenski projekt bomo na šoli izvedli v petek, 17. 11. 2017. Učenci bodo ta dan pričeli z zajtrkom in sicer ponujen jim bo črn kruh (Kruh Koper), maslo (Bio dobrote), med (Nectar Natura- med slovenskih čebelarjev), mleko (Bio dobrote) in jabolko(domača jabolka iz Beke). Zajtrk se bo izvedel prvo šolsko uro. Zaradi poudarka pomena kulture prehranjevanja učitelji, ki učijo v petek prvo šolsko uro v 9., 8. in 7. razredu odpeljejo takoj po zvonjenju učence v jedilnico in z njimi pozajtrkujejo. Ostali razredi zajtrkujejo v razredih z učiteljem, ki ima prvo uro pouk v razredu. Učitelji, ki imajo prvo uro naj uro obogatijo z razgovorom o pomenu lokalne in zdrave hrane ter pomenu zajtrka in kulturi prehranjevanja.


Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva; izobraževati, obveščati in ozaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad in osveščati mlade o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja. Sredstva za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Več informacij o projektu na spletni strani: http://www.tradicionalni-zajtrk.si/ ali http://www.ohranimo-cebele.si/default.asp?sif_co=4, kjer se nahaja veliko gradiva na temo čebel in čebelarstva.