Podaljšano bivanje 5. razred. Ustvarjamo, se učimo in igramo. Se smejimo in pokamo od energije.

- Tehnika origami. Žabice, zvezdice, skrivnostne škatlice in seveda pokalice.
- Plastenke in njihovo vodno vsebino še obarvamo. Igra t.i.: BackFlip
- Domače naloge malo drugače. Leže v učilnici ali kar zunaj na travniku. Sicer pa se radi držimo pravila t.i. tiho delo in šepetalno delo.
- Izražanje s kredo po tleh na igrišču šole pa je fantazija.