Tudi plesna dejavnost ima pomembno vlogo na naši šoli.