ustart logo

Osnovna šola Antona Ukmarja Koper sodeluje v mednarodnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges), v katerem sodeluje 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje. V projekt je vključenih 21 slovenskih osnovnih šol. 

Namen projekta je pri učencih razvijati razmišljanje in kompetence za prihodnost ter veščini, kot sta samoiniciativnost in podjetnost. V projektu bomo vsebine smiselno vključili v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja in s samorefleksijo. Glavna ideja je, da se učenci naučijo izpeljati zamisel od ideje do uresničitve. 

 

Kratka predstavitev izvajanja projekta:

 

 

Zemljevid sodelujočih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji:

 Zemljevid

Uradna stran projekta: http://www.zrss.si/ustart/partnerji/

Trajanje projekta: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

 

Izziv: Empatija

 

Izziv: Osebni izziv

 

Izziv: Perspektiva

 

Izziv: Ideja

 

 

mizs logo       zrss   
                    erasmus                                         sponsor eu                   sr   

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije.