cebelarMiha

Spoštovane učenke in učenci, starši in skrbniki, učiteljice in učitelji, vodstvo šole in vsi ostali zaposleni na naši šoli, z veseljem in ponosom Vam sporočamo, da smo
Že v drugem letu našega delovanja se nam je izpolnila želja, ki smo si jo še komaj pred nekaj meseci lahko prav po tihem želeli. Ob velikem razumevanju in podpori naše ravnateljice Gabrijele Dolinšek se je komaj v nekaj mesecih ideja o postavitvi lastnega učnega čebelnjaka uresničila. Najprej bomo (smo) z dvemi (2) mladimi čebeljimi družinami (donacija mentora in komentorja) naselili dva panja. V procesu učenja bomo kasneje s praktičnim delom in vajo naselili še ostale panje po načinu naravnega razmnoževanja čebel.

Vemo, da nas čaka še veliko dela glede urejanja okolice čebelnjaka. Zamislili smo si postopno in lično urejeno zasaditev z medovitimi rastlinami pri kateri na bo v veliko pomoč naš šolski vrtnar Mirjan Udovič. Od Čebelarske zveze Slovenije v kratkem pričakujemo donacijo sadike drevesa lipe in sončnična semena. Že do sedaj nam je ČZS donirala veliko opreme, ki je nujno potrebna za delovanje našega krožka (učbenike, razno orodje in pripomočke, zaščitne obleke za mlade čebelarje, zdravila za primer pika čebel itd …). Prav tako je naše lokalno združenje Obalno čebelarsko društvo Koper pripravljeno podpirati (finančno in materialno) našo dejavnost na šoli.


To novo pridobitev pa boste lahko kot »učilo« lahko uporabljali tudi vi učenke in učenci, seveda v prisotnosti vaših učiteljic in učiteljev. Prav tako pa si lahko v svojem prostem času sami ogledate čebelnjak z okolico. Ker pa vemo, da čebela lahko tudi piči vas naprošamo, da se v okolici čebelnjaka obnašate umirjeno in s spoštovanjem do živali in narave. Naj nam bo ta naša nova pridobitev v veselje in ponos.


Letošnji kulturni dan je bil namenjen temi o Martinu Krpanu. Tako sem ob sodelovanju z izbranimi učenci devetih razredov in učiteljem likovnega pouka Igorjem Pucerjem izvedel delavnico poslikave »panjskih končnic« in sicer na izbrano temo. Najprej sem jim predstavil zgodovinski pogled te naše Slovenske posebnosti potem pa sem jih vodil k lastnemu razmišljanju in ustvarjanju, da so na tem malem koščku lesa združili tradicijo in lasten pogled na izbrano temo. Izdelke je možno videti na šolskem hodniku predmetne stopnje. V kratkem pa jih imam namen preseliti na šolski čebelnjak in sicer bodo nanj postavljeni kot nek »zgodovinski spomin« s pridihom današnjega časa. Nameščeni bodo tako, da jih bo možno menjavati in tako bo to kot neka mala »galerija« na prostem.

Koper, 6. 4. 2017

Mentor: Aleš Vodopivec
Komentor: Rifet Dželilovič

 

 
V šolskem letu 2015/16 je na osnovni šoli Antona Ukmarja Koper pričel delovati čebelarski krožek pod okriljem in s podporo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) in Obalnega čebelarskega društva Koper (OČD Koper). Vodi ga mentor Aleš Vodopivec ob občasni strokovni pomoči somentorja Rifeta Dželiloviča. Oba sta člana OČD Koper. 
 
Ker je dejavnost za našo šolo nekaj novega, smo v tem letu pripravili program za nižjo stopnjo (razredna stopnja) z namenom, da če se bo krožek »prijel« v prihodnje dejavnost razširiti tudi na višjo stopnjo (predmetna stopnja). Glede na prve odzive otrok in staršev se bo širitev dejavnosti tudi med otroke predmetne stopnje zgodila prav kmalu, morda že v prihodnjem šolskem letu. Več...
 
Trenutno je vpisanih 19 učenk in učencev (7 deklic in 12 dečkov) razredne stopnje in vsi so začetniki. Nekaj od njih ima v svoji družini (starši ali stari starši) svoja manjša čebelarstva in tudi to pripomore k zanimanju otrok za čebelarstvo.
 
 
Dobivamo se ob četrtkih od 14.30 do 15.30 v učilnici 4. a razreda na razredni stopnji naše šole. Ker je trenutno pri čebelah stanje mirovanja (zimsko spanje čebel) bo do zgodnje pomladi (konec januarja ali začetek februarja) enourno srečanje na teden ravno primerno, da se opremimo z osnovnim teoretičnim znanjem. V pomladanskih mesecih (ko je delo okrog čebel mnogo bolj intenzivno) pa bomo naša srečanja tudi podaljšali v dogovoru s starši.
 
Do sedaj smo se dobili že 6-krat (prvič 1. 10.) in na prvem srečanju so bili prisotni tudi starši. To se je zdelo potrebno, da se pojasni način dela in prežene morebitne strahove. Na naslednjih srečanjih pa so bili prisotni samo otroci, kajti pri delu s čebelami je potrebna dokaj velika mera samozavesti in prepričanja v svoje sposobnosti, le te pa pridobiva posameznik le s samostojnim delom. Učenke in učenci redno prihajajo na srečanja in število otrok, ki bi se želeli vključiti še narašča.
 
Od  Čebelarske zveze Slovenije smo dobili 10 kosov zaščitnih jopičev, 10 parov zaščitnih rokavic, komplet zdravil za ukrepanje ob morebitnem piku ter opazovalni panj v katerem si bodo "krožkarji" (in seveda vsi zaintereserani učenci/ke lahko (varno - pod steklom) in v spremstvu odraslih ogledali "dogajanje" in življenje čebel v njihovem domovanju (panju).  
 
 
Za osnovno informacijo o delovanju krožka bo to dovolj. O naših nadaljnjih aktivnostih pa bomo na tej strani poročali tudi v naprej.
 
 
 Oglejte si tudi predstavitev Zgodovine čebelarstva in panjskih končnic.
 
 
 
Še nekaj koristnih povezav: