Spoštovani,

v sredo, 5. 6. 2024 bo staršem devetošolcev na voljo vpogled v ovrednotene preizkuse NPZ-jev med 7.15  in  8.15 v računalniški učilnici ob prisotnosti učitelja/-ev.

S seboj je potrebno imeti učenčevo šifro in EMŠO.

Republiški izpitni center bo staršem in učencem omogočil dostop od 3. do 5. junija preko spletne stranihttps://npz.ric.si

Dostopnost