Skupaj so ga pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev. Namen projekta je spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic. 

Za učenke in učence 7. razreda bo organiziran tehnični dan.  Prvi del bo organiziran v šoli, drugi del pa v prostorih Oddelka za mlade bralce v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper. V prvem delu bodo učenci spoznavali aplikacijo Moja knjižnica, uporabo COBISS-a ter knjigo, ki je izbrana na spomladanskem javnem natečaju.

V drugem delu bodo obiskali Oddelek za mlade bralce, kjer bodo knjižničarke predstavile knjižnico ter namen in vsebino projekta. 

Dostopnost