Pobudnik projekta je Simbioza genesis, socialno podjetje, izvajalec Digital School in podpornik podjetje Celtra.

Namen projekta je:

  • povečati zanimanje deklet za tehnologijo in druge STEM poklice,
  • dvigniti nivo digitalne pismenosti med njimi,
  • zmanjšati razlike med spoloma na delovnih mestih v IKT sektorju,
  • ovreči predsodke o ženskah na STEM področju.

Ker spol ne sme vplivati na izbiro poklica, niti določen poklic ne sme biti rezerviran samo za en spol, je 300 dekletom med 10. in 11. letom starosti iz sodelujočih osnovnih šol ponujeno brezplačno učenje osnov programiranja in logičnega mišljenja. Dekleta bodo brezplačno spoznala osnovne koncepte programiranja, metode reševanja problemov, izvedla in razvila vsaj 20 lastnih projektov ter iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.

V projekt je vključeno približno 300 deklet 5. in 6. razreda 30 slovenskih osnovnih šol.  Glede na preteklo šolsko leto je število sodelujočih veliko višje. MIE (Microsoft Innovation Educator) certificirani izobraževalci vodijo deklicam prilagojene programe v obsegu 22 šolskih ur.

Dostopnost