Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov odlok vezan na širjenje COVID-a. 10. 1. 2022 začnejo veljati nova določila prisotnosti. 

Zaradi hitre odzivnosti vas prosimo, da morebitno okužbo vašega otroka čim prej sporočite Aljoši Pucerju na mail aljosa.pucer@antonukmar.si in razredniku vašega otroka.

Ob pojavu okužbe v oddelku bo šola ugotavljala visokorizične stike in na podlagi ugotovljenega odrejala šolanje na daljavo za celotne oddelke. Trajanje šolanja na daljavo bo 7 dni od zadnjega visokorizičnega stika z okuženo osebo. Šola bo podatke o učencih z visokorizičnim stikom sporočala službi NIJZ. 

Izjeme karantene so tisti, ki izpolnjujejo enega od treh kriterijev novega odloka na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0010?sop=2022-01-0010

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole

Dostopnost