Šolski okoliš je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ukmarja Koper in obsega:

Območje KS Žusterna, KS za Gradom, prostorski okoliš 0053 v KS Semedela (Cesta na Markovec neparne številke od 35 do 43, Klaričeva ulica parne številke od 2 do 10, Ulica II. Prekomorske brigade neparne številke od 49 do 57 in od 63 do 75, Ulica Milana Spasiča, Ulica Sergeja Mašere 2) in prostorska okoliša 0147 in 0353 v KS Olmo-Prisoje (Semedela številke 58 a, od 75 do 81 ter 86).

Šoli je v letu 2005 bil dodeljen šolski okoliš, ki zajema del KS Semedela, in sicer prostorski okoliš 0052 (Bežkova ulica parne številke od 2 do 14, Erjavčeva ulica neparne številke od 1 do 7 in od 21 do 31, Gradnikova ulica 2, Kraljeva ulica od 1 do 9 ter neparne številke od 11 do 15, Ulica II. Prekomorske brigade parne številke od 38 do 68).

Vloge staršev iz drugih šolskih okolišev za šolanje učencev na našo šolo obravnavamo individualno (šolska svetovalna služba in vodstvo).

Dostopnost