DRUGI TEHNIČNI TABOR

V petek 12. in soboto 13. novembra, smo z učenci, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet tehnika, izvedli kratek tehnični tabor. Udeležilo se ga je štirideset učencev in osem učiteljev.

Najprej so učenci na delavnici pridobili različna tehnična znanja. Nato so pripravili načrt za delo. Z raznimi tehničnimi postopki ter s pomočjo strojev za obdelavo in razrez, so nato učenci ustvarili t. i. hotele za žuželke. Poleg tega so otroci uživali tudi v ustvarjanju jadralnih letal, izrezovanju, oblikovanju in sestavljanju slik iz furnirja ali blaga ter usnja ter drugih zanimivih izdelkov.

Nekaj časa smo namenili tudi znanosti in z učenci pripravili poskuse o tlaku, elektriki, magnetizmu in naboju. Poskusi so nas tako navdušili, da smo kar skakali ob nastalih reakcijah J.

Za dodatno zabavo smo pripravili še razne športne igre, tekmovanje v letenju jadralnih letal ter hitrostnem izdelovanju ladjic iz papirja. 

Z izdelovanjem ladjic iz papirja smo se spomnili žrtev holokavsta in smo zanje izdelovali ladjice iz papirja. Do 9. maja 2022, želimo prispevati k cilju 6 000 000 ladjic za spomin na toliko žrtev (projekt B. Krabonja). Trenutno smo na naši šoli izdelali 5000 ladjic iz starega papirja.

Čestitke učencem za izredno lepe izdelke. Pokazali so veliko motivacije in veselja za praktično delo. Hvala vsem udeleženim učencem za prijetno in zelo poučno druženje, učenje in zabavo.

Zahvala gre tudi učiteljem Tanji Slavec, Alešu Vodopivcu, Tanji Čok, Samanti Sabadin, Nataši Stepančič, Andreji Kmet , Klavdiji Preželj in Tomu Drevenšku, ki so se prostovoljno odločili, da bodo skupaj z otroki ta vikend ustvarjali in krepili ročne spretnosti, delovne navade ter samostojnost za prihodnost mladih.

Zapisal vodja tehničnega tabora Tomo Drevenšek

Karantena 8.b

Spoštovani starši, skrbniki!

Obveščeni smo bili, da je pri enem učencu/ki v oddelku 8.b potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

Upoštevajoč navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo za učence in strokovne delavce šole, ki so bili v visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo odredili 10-dnevno karanteno na domu do vključno 20. 11. 2021. Za učence oddelka bo v času karantene pouk potekal na daljavo. Pri učencih, ki so cepljeni proti COVID-u karantena ni potrebna, pouk pa poteka na daljavo. V primeru tehničnih težav (pomanjkanje računalniške opreme, težavo z dostopom do spletnih učilnic,…) se obrnite na razrednika ali pišite na grega.skof@antonukmar.si 

Če je vaš otrok ob zaključku karantene na domu zdrav, se vrne k vsakodnevnim aktivnostim. Ostali člani gospodinjstva, s katerimi živi otrok, ki preživlja karanteno na domu, lahko v času njegove karantene na domu normalno izvajajo vsakodnevne aktivnosti, razen če otrok ne razvije simptomov oz. znakov bolezni covid-19.

Kako postopati, če otrok razvije simptome oz. znake bolezni covid-19?

V obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), naj otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da je oziroma je bil otrok v karanteni na domu. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Prosimo vas da še naprej upoštevate priporočene ukrepe, saj se na ta način zajezi nadaljnje širjenje bolezni covid-19.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/

V prilogi so natančna navodila za karanteno na domu.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Obvestilo za starše in skrbnike učenk/učencev o izvajanju Odloka Vlade RS

Spoštovani starši in skrbniki,

hvala vam za številne besede podpore, sodelovanja pa tudi konstruktivne kritike, ki ste jih nekateri, v zadnjih dneh poslali delavcem šole. Verjamem, da se vsi zavedamo zahtevnosti časa v katerem živimo. Dnevno doživljamo velike preizkušnje in negotovosti, ki v nas sprožajo številna čustva in razpoloženjska stanja. Kako bomo nanje odreagirali pa je naša izbira.

Želim si, da bi bila ta izbira vedno usmerjena v konstruktivni dialog in reševanje odprtih vprašanj. Želim si, da bi s sodelovanjem med učenci, delavci šole, starši in oblastmi uspeli najti pravo pot do normalizacije dela v šoli.

V okviru združenj ravnateljev bom še naprej zastopal stališča pedagoške stroke. Delavci OŠ Antona Ukmarja Koper se bomo še naprej trudili, da bodo ukrepi, ki jih moramo izvajati življenjski.

Kot že veste moramo z uveljavljanjem določbe Odloka glede samotestiranja začeti v sredo, 17.11.2021. V ta namen vam v nadaljevanju pošiljam navodila izvajanja te dejavnosti na Osnovni Šoli Antona Ukmarja Koper.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole

NAVODILA PRI SAMOTESTIRANJU UČENCEV NA OSNOVNI ŠOLI ANTONA UKMARJA KOPER

 • V šolo prihajajo samo zdravi otroci, brez znakov akutne okužbe dihal in prebavil. V primeru bolezenskih znakov se starši/skrbniki posvetujejo z zdravnikom.
 • V šoli se samotestirajo vsi učenci/učenke, ki niso prebolevniki ali cepljeni. Samotestirajo se otroci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.
 • Učencu/učenki pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam/sama ali njegovi/njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenke/učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.
 • Starši/skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Pisno soglasje je v prilogi tega obvestila. Učenci natisnjen obrazec prejmejo tudi v šoli. Starše/skrbnike prosimo, da ga izpolnijo in preko svojega otroka oddajo razredničarki/razredniku do torka, 16.11.2021.
 • Učencem/učenkam, ki samotestiranja ne izvajajo skladno z odlokom (ne izpolnjujejo PCT pogoja, kot določeno), se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalni  zavodih. Ti učenci/učenke se skladno s Sklepom o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.
 • Učenci/učenke, ki izvajajo samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih (kolesarski izpit, šola v naravi, tečaj plavanje…).
 • Samotestiranje se opravlja trikrat tedensko: v ponedeljek, sredo in petek.
 • Samotestiranje bo potekalo vedno prvo šolsko uro posameznega oddelka. Samotestiranje v času predure izvedemo le, če je prisoten oddelek v celoti (tudi, če je razdeljen v dve skupini npr. pri tehniki ali gospodinjstvu).
 • Samotestiranje poteka v učilnicah, telovadnicah ali drugih prostorih po urniku učencev za prvo šolsko uro.
 • Učenke/učenci prinesejo v šolo svoje teste in papirnati robček (izpihovanje nosu) ali servieto.
 • Učitelj učencem pri samotestiranju ne sme pomagati in ni pristojen za ocenjevanje in poučevanje samotestiranja. Učenci opravijo samotestiranje SAMOSTOJNO! Ker pri mlajših učenci pri tem pričakujemo težave vas prosimo, da predhodno pogledate predstavitveni video in poskusite opraviti test doma. Povezava do videa: https://www.nijz.si/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29
 • Učenci/učenke ves čas nosijo maske. Masko odstranijo oziroma spustijo pod nos le za kratek čas, ko si izpihajo nos in s paličico vzamejo bris.
 • Po izvedenih postopkih samotestiranja test položijo na rob mize in počakajo na rezultat.
 • V primeru pozitivnega rezultata (razločna ali rahla testna črta) bo učitelj obvestil pooblaščeno   osebo   za   izvajanje   ukrepov   COVID-19 na šoli. Starši/skrbniki učenca/učenke bodo takoj obveščeni. Učenca/učenko bomo iz učilnice prijazno, s pomirjajočim pogovorom o nadaljnjem dogajanju, pospremili v prostor za izolacijo, kjer bo ob prisotnosti odrasle osebe počakal/počakala do prihoda  staršev oziroma do odhoda domov. Starše/skrbnike drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil pozitiven hitri test, bomo obvestili, naj bodo pozorni glede počutja svojih otrok.
 • Šola se bo za vse primere pozitivnih testov epidemiološko posvetovala z lokalno izpostavo NIJZ.
 • Ravnanje z odpadki: vso embalažo in vse ostale nastale odpadke (robčke, testne materiale) bomo pospravili v posebno vrečo, ki jo bomo odstranili iz učilnice ter z njo ravnali kot z nevarnim odpadkom.
 • Izjeme pri uporabi zaščitnih mask: Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza…) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.
Dostopnost