ŠOLSKA PREHRANA

V šolskem letu 2020/2021 smo v okviru organizacije šolske prehrane izpeljali dva projekta: Shemo šolskega sadja, Tradicionalni slovenski zajtrk in nadomestni Tradicionalni zajtrk.

V kuhinji šole je zaposlenih 5 kuharjev, 6 pomočnikov  in voznik za transport hrane. Dnevno pripravljajo v povprečju 1378  malic, 1055 kosil in 600 popoldanskih  malic. Dnevno pripravljajo 34 medicinsko indiciranih diet.

Opravili smo Verifikacijo Haccp sistema novembra 2020 in februarja 2021. Nastavljeni sistem deluje v okviru nastavljenih KT in KKT.

Komisija za prehrano se je v tem šolskem letu sestala oktobra 2020 in marca 2021. Izvedli smo dve izobraževanji kuharjev z naslovom Timsko delo in odnosi.

(več …)
Dostopnost